+98 4132903162

+98 4132902364

اخبار پروژه آیمان

یک سال؛ یک نگاه
راهگشایی با پایش مستمر
بتن ریزی مِگر  و جاگذاری اَنکر در جبهه ی شمالی
آیمان، چابک تر از گذشته
آخرین روزهای خاکبرداری، آغاز عملیات تسطیح و ترازِ زیرِ فونداسیون
اجرای دکل منوپل در پروژۀ آیمان
کلنگ زنی مجتمع مسکونی آیمان تبریز
برگزاری نشست خبری برنامۀ کلنگ زنی پروژۀ مجتمع مسکونی آیمان تبریز
جلسه بررسی سازه و مطالعات ژئوتکنیک و پایدارسازی پروژه

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما