+98 4132903162

+98 4132902364

همدلانه، با هم و در کنار هم

mail به وقتِ زنجان؛ دوازده شهریور با حضور جناب جناب مینایی رئیس هیات مدیره، مهندس یاسمی مدیر عامل و جناب مهندس شکری معاون طرح و توسعه شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب و تعدادی از کارشناسان شعبه ی زنجان از زحمات ارزنده جنابِ مهندس عطایی مدیر عامل شعبه ی زنجان قدردانی و سکانِ هدایت این شعبه در اختیار جناب مهندس شریفی فر قرار گرفت.

mail مهندس یاسمی ضمن ارج گذاری بر فعالیت ها و توانایی های مدیر عامل اسبقِ شعبه ی زنجان، در کنار هم بودنِ همدلانه را راهبردِ پیوسته و پیش رو در چشم اندازِ شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب خواند. اهتمام به طرح ها و برنامه های حال و آتی شرکت و تمرکز بر سرمایه گذاری در جهتِ ارتقاء جایگاه شعبه، افزایش راندمان، توانمندی و چابک سازی، توسعه ی برنامه ها و ماموریت های استراتژیک در شعبه و توجه به پتانسیل شهرستان ها در سرمایه گذاری از جمله خواسته های فرهاد یاسمی- مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن- از مدیر عامل جدید شعبه ی زنجان بود.

mail مهندس سید ناصر شریفی فر با مدرک کارشناسی عمران از همکاران سابق شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب -شعبه ی زنجان- در فاصله ی سالهای 1382 تا سال 92، معاون فنی و اجرایی این شعبه بوده و در طول دوران ماموریت، مدیریت فنی و اجرایی پروژه ی 1170 واحدی پونک زنجان را بر عهده داشته اند. 

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما