+98 4132903162

+98 4132902364

راهگشایی با پایش مستمر

mail به منظور بررسی روندِ پروژه های در حال اجرا صبح پنجشنبه سی ام مرداد، مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب به همراه معاونین و کارشناسان فنی از سه پروژه ی فعال در کلانشهر تبریز دیدار و ضمن ارزیابی و پایشِ پیشرفت پروژه ها از نزدیک درجریانِ موانع و مشکلات قرار گرفتند. الماس خاوران، ارغوان رشدیه و آیمان- بزرگ ترین پروژه ی بازآفرینی بافت فرسوده ی کشور، پروژه های در حال اجرا و اتمام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب است که هر کدام در بخشی از کلانشهر تبریز در حال اجراست.

 

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما