+98 4132903162

+98 4132902364

بتن ریزی مِگر و جاگذاری اَنکر در جبهه ی شمالی

  • صفحه اصلی
  • /
  • بتن ریزی مِگر و جاگذاری اَنکر در جبهه ی شمالی

   mail  با اتمامِ عملیات اجرایی شبکه ی زه کشی زیرِ فنداسیون در موقعیت پلازا (Z1-2) بتن ریزی مِگر در این منطقه از فازِ یک بزرگ ترین پروژه ی بازآفرینی بافت فرسوده ی کشور آیمان- آغاز شد. مساحت این بخش از فاز یک پروژه ی آیمان 1089 متر مربع است که با اتمامِ آن عملیات فونداسیون نیز در ادامه آغاز خواهد شد. همزمان با اجرای این بخش از پروژه عملیات جا گذاری اَنکر ها در ادامه ی پایدار سازی ضلع شمالی پروژه نیز در حال انجام است. 

 

   

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما