+98 4132903162

+98 4132902364

اجرای دکل منوپل در پروژۀ آیمان

دکل منوپل در پروژۀ آیمان نصب گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب ، دکل منوپل در پروژۀ آیمان نصب گردید. این دکل به ارتفاع 36 متر جهت استفاده برای روشنایی سایت پروژه و همچنین نصب دوربینهای نظارتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما