+98 4132903162

+98 4132902364

کلنگ زنی مجتمع مسکونی آیمان تبریز

مراسم کلنگ زنی مجتمع مسکونی آیمان تبریز ، بزرگترین پروژۀ بازآفرینی پایدار شهری کشور برگزار گردید.

:small_blue_diamond:به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب، روز سه شنبه پنجم شهریور 1398 مصادف با هفته دولت ، عملیات اجرائی بزرگترین پروژۀ بازآفرینی پایدار شهری در تبریز توسط جمعی از مقامات استانی از جمله مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان ، مدیران ارشد شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن و همچنین هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری آغاز گردید

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما