+98 4132903162

+98 4132902364

جلسه بررسی سازه و مطالعات ژئوتکنیک و پایدارسازی پروژه

  • صفحه اصلی
  • /
  • جلسه بررسی سازه و مطالعات ژئوتکنیک و پایدارسازی پروژه

جلسۀ بررسی سازه و مطالعات ژئوتکنیک و پایدارسازی پروژۀ آیمان برگزار گردید .

در این جلسه که روز 24 مهرماه 1398 و در سالن جلسۀ دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب تشکیل شد ، موارد مربوط به مطالعات ژئوتکنیک و همچنین پایدار سازی پروژۀ آیمان با حضور فرزاد شکری-مدیر پروژۀ آیمان و مشاوران پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما