+98 4132903162

+98 4132902364

مشخصات ساختگاه

   زمین مورد بررسی به مساحت 54761 متر مربع موسوم به پروژه ی بافت فرسوده ی بلوار شهیدان ذاکر تبریز  در شمال غرب شهر تبریز و محدوده شهرداري منطقه 4 در انتهای بلوار چایکنار واقع شده است . این زمین از شمال به بلوار شهیدان ذاکر، از جنوب به بافت فرسوده منطقه جمشید آباد و استاد جعفري، از غرب به خیابان نظام پزشکی و از جنوب شرق به خیابان آذربایجان محدود می شود. در شمال و درست مقابل زمین اتوبان و ایستگاه CNG ، فروشگاه مواد غذائی دریایی و باشگاه ورزشی قرار گرفته است. در جنوب زمین منازل مسکونی با بافت قدیمی و متراکم دیده می شود. در شرق ساختمان هاي نوساز با حداکثر 6 یا 7 طبقه وجود دارد. در غرب زمین هم یک قطعه زمین خالی قرار گرفته است.

 


- مشخصات و کاربری پروژه و نوع بافت مجاور و .... : کاربری پروژه مسکونی، تجاری و خدماتی می­باشد و در محدوده بافت فرسوده قرار دارد .


 

دسترسی به زیرساخت ها

تاسیسات زیربنایی مانند لوله کشی آب آشامیدنی ، برق و گاز در منطقه وجود دارد و فواصل سایر  دسترسی های ضروری بشرح جدول زیر می­باشد . 

 

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما