+98 4132903162

+98 4132902364

اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل

                 

عباسعلی مینایی

 سمت :  رئیس هیات مدیره

به نمایندگی از طرف :
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز 
( سهامی خاص )

 مدرک تحصیلی : لیسانس حسابدار

                                                        

  سیروس آیدین

سمت : نایب رییس هیات مدیره

به نمایندگی از طرف :
شرکت پارس مسکن سامان 
( سهامی خاص )

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری 

 فرهاد یاسمی

سمت : مدیر عامل و عضو هیات مدیره

به نمایندگی از  طرف :
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن
 ( سهامی خاص )

مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت استراتژیک

 

 حمیدرضا شیرزاد

سمت : عضو هیات مدیره

به نمایندگی از طرف :
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن 
( سهامی عام )

مدرک تحصیلی : دکترای ارتباطات

 

یعقوب هوشیار

سمت : عضو هیات مدیره

به نمایندگی از طرف :
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن
 ( سهامی خاص )

مدرک تحصیلی : دکترای عمران

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما