+98 4132903162

+98 4132902364

8 شهریور 1398 - آغاز عملیات خاک برداری در پروژۀ آیمان

  • صفحه اصلی
  • /
  • 8 شهریور 1398 - آغاز عملیات خاک برداری در پروژۀ آیمان

8 شهریور 1398 

آغاز عملیات خاک برداری در پروژۀ آیمان در قسمت جنوب شرقی فاز 1


 

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما