+98 4132903162

+98 4132902364

بازدید مدیرعامل بانک مسکن از پروژه آیمان

  • صفحه اصلی
  • /
  • بازدید مدیرعامل بانک مسکن از پروژه آیمان

    رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن، ازگلی مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن در کنار ظهیری مدیرعامل و معاونین شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن از پروژۀ آیمان تبریز بازدید بعمل آوردند . 

    به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب ، این بازدید روز سوم اردیبهشت 98 با همراهی فرهاد یاسمی مدیرعامل و همچنین معاونین مسکن شمال غرب برگزار گردید.  

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما